Όροι Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρόν Διαδικτυακός Τόπος (εφεξής Betsellers) ανήκει στην εταιρεία  PRESSBOX EKΔOTIKH A.E. (εφεξής, η Εταιρεία).

Η συμμετοχή στις υπηρεσίες προγνωστικών τυχερών παιγνίων του Betselllers προϋποθέτει την αποδοχή των κατωτέρω όρων και συνθηκών :

  1. Προηγούμενα αποτελέσματα δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικά μελλοντικής αποδόσεως και το Betsellers δεν δεσμεύεται από κάποια διαβεβαίωση ότι τα κέρδη θα επιτευχθούν.
  2. Αν δε λάβετε το email ή το κείμενο σε οποιοδήποτε χρόνο και/ή δε δύνασθε να μπείτε στην ιστοσελίδα των μελών, είναι δική σας υποχρέωση να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας. Εάν γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία θα είναι ή ήταν μη διαθέσιμη για οποιοδήποτε λόγο, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ενημερώσουμε τους χρήστες μας εκ των προτέρων.
  3. Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες από το Betsellers επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από το μέλος του οποίου το όνομα έχει τεθεί στην φόρμα εγγραφής. Το Betsellers διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή οιουδήποτε μέλους δια το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι διακινεί πληροφορίες σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ιστοσελίδα, forum ή οιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας. Καμία επιστροφή δε θα γίνεται δια τον εναπομείναντα χρόνο της συνδρομής σε αυτήν την περίπτωση και θα λαμβάνονται νομικά μέτρα δια την αποκατάσταση της απώλειας κερδών.
  4. Το Betsellers δεν ευθύνεται για καμία απώλεια, προτείνεται όπως αυτή η υπηρεσία χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως εργαλείo για την επιλογή των ορθών στοιχημάτων ! Οι προτάσεις μας είναι με δικό σας ρίσκο! Οι προτάσεις μας βασίζονται στις προβλέψεις και αναλύσεις μας και δεν είναι συνδεδεμένες με στημένους αγώνες !

Οι όροι της συνεργασίας είναι μια συμφωνία μεταξύ “Υμών”, του πελάτη, και “Ημών”, του Betsellers.

Αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται από την παρούσα συμφωνία.

Δια την χρήσεως της ιστοσελίδας μας, αποδέχεσθε πλήρως τους παρόντες όρους και συνθήκες.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οιοδήποτε μέρος των παρόντων όρων και συνθηκών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αποχωρήσετε από αυτή την ιστοσελίδα.

Το Betsellers διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει και αλλάξει τους Όρους Χρήσης δια της αναρτήσεως ενημερώσεων και αλλαγών στην ιστοσελίδα του. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε από καιρού εις καιρό δια τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές που ενδέχεται να σας επηρεάσουν.

Όροι Λογαριασμού:

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτή την Υπηρεσία.

Πρέπει να παράσχετε το πλήρες νόμιμο ονοματεπώνυμό σας, μια έγκυρη διεύθυνση email και οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Είσθε υποχρεωμένοι να τηρείτε ασφαλώς τον κωδικό ασφαλείας σας. Το Betsellers δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία από την αποτυχίας σας να διατηρήσετε ασφαλή τον λογαριασμό και τον κωδικό ασφαλείας σας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Betselllers για οιονδήποτε παράνομο ή άνευ εξουσιοδοτήσεως σκοπό, ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάζετε νόμους της δικαιοδοσίας σας (περιλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικώς των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Δεν επιτρέπεται να μοιράζεσθε ή αναπαράγετε τις ληφθείσες πληροφορίες με οιονδήποτε.

Η αθέτηση ή παραβίαση οιουδήποτε από του Όρους Λογαριασμού, ως καθορίσθηκαν, με μόνη την προαίρεση του Betsellers, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Πρέπει να διαβάσετε, να συμφωνήσετε και να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις οι οποίοι περιέχονται στη παρούσα συμφωνία χρήσης πριν γίνετε μέλος του Betsellers.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την παροχή υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή.

Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται σε βάση του “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμη” χωρίς κάποια εγγύηση ή προϋπόθεση που είτε δηλώνεται άμεσα, είτε εννοείται είτε είναι σύμφωνα με το νόμο. Δεν δίνεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο.

Το Betsellers δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Το Betsellers δεν εγγυάται ότι τα αποτελέσματα τα οποία θα εξασφαλίζονται από την υπηρεσία θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Το Betsellers προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες πιθανές συμβουλές, υπηρεσίες και πληροφορίες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν εγγυάται ότι η ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων υλικών τα οποία είτε αγοράζετε είτε αποκτάτε μέσω της υπηρεσίας θα αντιστοιχούν στις προσδοκίες σας ή ότι οποιοδήποτε σφάλμα στην υπηρεσία θα διορθώνεται.

Οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύεται από το Betsellers είναι για λόγους ενημέρωσης και διασκέδασης μόνο.

Το Betsellers δεν δέχεται καμία μορφή τυχερών παιχνιδιών, χαρτοπαιγνίου, στοιχηματισμού ή στοιχημάτων.

Ο πελάτης υποχρεούται να ακολουθεί τους εσωτερικούς νόμους ώστε να αποφεύγει να παραβιάζει τους νόμους της χώρας του.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, πωλήσετε, αντιγράψετε, μεταπωλήσετε οποιαδήποτε μερίδα της υπηρεσίας, χρήση της υπηρεσίας ή είσοδο στην υπηρεσία χωρίς την γραπτή άδεια του Betsellers.

Γραπτή ή προφορική κατάχρηση του Betsellers οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων απειλών κατάχρησης ή τιμωρίας) οπουδήποτε πελάτη του Betsellers, υπαλλήλου ή μέλους θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού στην υπηρεσία.

Οποιαδήποτε αδυναμία του Betsellers να ασκήσει ή να θέσει εν ενεργεία τα δικαιώματα που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα ή την σχετική πρόβλεψη. Οι όροι της υπηρεσίας αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του Betsellers και υμών, και διέπουν τη χρήση σας στην υπηρεσία, και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ εσού και του Betsellers (περιέχοντας αλλά όχι περιορίζοντας κάθε προηγούμενη έκδοση των όρων συμφωνίας της υπηρεσίας.)

Κάθε κακομεταχείριση ή άλλη βλαβερή συμπεριφορά ως προς τη σχέση σου με το Betsellers θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση οποιασδήποτε σχέση σου με το Betsellers.

Για οποιαδήποτε απορία ως προς τους όρους της υπηρεσίας μπορείτε να στείλετε στο [email protected]

Πληρωμή των τελών:

Ο πελάτης θα χρεώνεται προκαταβολικά από το Betsellers για τη παροχή που αναφέρθηκε. Για να γίνει διαθέσιμη η παροχή ο πελάτης θα πρέπει να δεχθεί τους όρους της υπηρεσίας όπως παρουσιάζονται. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας στο [email protected] . Eπιστροφή χρημάτων για προπληρωμένη συνδρομή δεν είναι δυνατή.

Ακύρωση και Τερματισμός:

Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας στο [email protected].

Όταν ακυρώνεται ο λογαριασμός σας το περιεχόμενό του θα διαγράφεται από την υπηρεσία.

Όταν πρόκειται να διαγράψετε τον λογαριασμό σας βεβαιωθείτε πριν προβείτε στον τερματισμό του.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις όρους χρήσης του Betsellers οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Απάτη: χωρίς τον περιορισμό άλλων εναλλακτικών, το Betsellers μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας αν υπάρχει υποψία (καταδίκης, φυλάκισης, ασφάλισης, μεσεγγύησης ή σε κάθε άλλη περίπτωση) οτι έχετε αναμειχθεί σε δραστηριότητα απάτης σε σχέση με αυτή την υπηρεσία.

Τροποποιήσεις στην υπηρεσία και τις τιμές:

Διατηρούμε το δικαίωνα να τροποποιήσουμε τις όρους χρήσης του Betsellers ή να διακόψουμε την υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Το Betsellers διατηρεί το δικαίωμα να ανακατασκευάσει τη φιλοσοφία των στοιχημάτων αν μία νέα ομάδα προσληφθεί.

Το Betsellers δεν ευθύνεται απέναντι σε εσάς ή τρίτο πρόσωπο για τροποποιήσεις , αλλαγές, αναστολή λειτουργίας ή τερματισμό της λειτουργίας.

Ιδιωτικό συμφωνητικό:

Το Betsellers δεν θα χρησιμοποιήσει και δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Να αξιολογήσει και να βελτιώσει το Betsellers και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Για να κρατά ενήμερους τους πελάτες για τις υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που το Betsellers πρέπει να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα ακολουθώντας το νόμο, κανονισμό ή κάποια νομική διαδικασία.

Τα στοιχεία των πελατών μπορεί να μεταφέροται και εκτός της χώρα τους.

Το συμφωνητικό αυτό ως προς τα προσωπικά δεδομένα ισχύει ανεξαρτήτως από τους νόμους άλλων χωρών.

Το Betsellers δεν θα πουλήσει, μεταφέρει ή νοικιάσει τα προσωπικά στοιχεία των πελατών χωρίς την άδειά τους, το Betsellers θα παράσχει τέτοιες πληροφορίες μόνο σε αξιόπιστα άτομα.

Το Betsellers θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι μόνο υπεύθυνα άτομα θα βλέπουν τα προσωπικά στοιχεία των πελατών.

Επίσης εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες, μπορεί να χρησιμοποιεί και ανώνυμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να μοιράζονται από τρίτα πρόσωπα.

Αυτή η πληροφορία δεν χρησιμοποιείται για να πιστοποιήσει την ταυτότητα του επισκέπτη αλλά για εμπορικούς σκοπούς, με σκοπό την βελτίωση της υπηρεσίας.

Το Betsellers χρησιμοποιεί Cookies. Τα Cookies είναι κομμάτια υπηρεσιών τα οποία η υπηρεσία μεταφέρει στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών των πελατών για να κρατά πληροφορίες κάνοντας την υπηρεσία πιο χρήσιμη, κρατώντας τις προτιμήσεις των πελατών σε συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα Cookies χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές βιομηχανίες και παρέχουν στους πελάτες χρήσιμες ιδιότητες. Δεν πιστοποιούν την ταυτότητα των πελατών αλλά τον υπολογιστή τους. Τα περισσότερα δίκτυα τα περιλαμβάνουν. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την εγκατάστασή τους. Αν κάποιος αρνηθεί τη χρήση τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της χρήσης της υπηρεσίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ευθύνη : To Betsellers δεν ευθύνεται απέναντι σε εσάς ή τρίτους για ζημία που έχει προκληθεί από τη χρήση της υπηρεσίας, όπως ζημία κερδών, ζημία στο λογισμικό, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία ακόμα και αν η υπηρεσία γνώριζε ότι τέτοια ζημία θα επέλθει.

Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση γνωρίζει και συμφωνεί ότι κάθε προσφορά της υπηρεσίας δεν εγγυάται επιτυχία.

Για την βελτίωση της υπηρεσίας μπορεί η λειτουργία να διακόπτεται για κάποια χρονικά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

Το Betsellers δεν ευθύνεται για ζημίες από αυτές τις διακοπές συντήρησης της υπηρεσίας.

Το Betsellers δεν ευθύνεται αν κάποια πληροφορία φθάσει αργά ή δεν ληφθεί καθόλου από εσάς.

Επιπλέον βεβαιώνετε ότι χρησιμοποιείτε την υπηρεσία κάτω από αυτούς τους όρους και μόνο. Συνεπώς, δεν έχετε δικαιώματα να στραφείτε εναντίον του Betsellers συμπεριλαμβάνοντας, έξοδα δικηγόρων , ζημιές και οτιδήποτε άλλο προκύψει για αποζημίωση άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα παραβίασης των γενικών κανόνων.

Το Betsellers μπορεί να δημιουργεί συνδέσεις και με άλλους ιστότοπους. Πατώντας πάνω σε αυτούς σημαίνει ότι αφήνεται τη δική μας υπηρεσία. το Betsellers συνεπώς δεν θα ευθύνεται για τους επισκέπτες.

ΔΙΑΦΟΡΑ: η χρήση της υπηρεσίας ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με την υπηρεσία σημαίνει ότι συμφωνείται με τους γενικούς όρους χρήσης της υπηρεσίας. Η υπηρεσία αλλάζει συνεχώς. Το Betsellers μπορεί να αλλάξει τους όρους χρήσης ολικά ή μερικά. Αυτές οι αλλαγές θα γίνονται χωρίς ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που δεν δεχτείτε τις τροποποιήσεις που προτείνονται από το Betsellers σχετικά με τους γενικούς όρους χρήσης καλείσθε να μην κάνετε χρήση της υπηρεσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Το Betsellers  παρέχει τη δυνατότητα τερματισμού της συνδρομής έπειτα από δοκιμαστική περίοδο 10 ημερών από την εγγραφή του χρήστη.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν μείνει ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες από το Betsellers υπηρεσίες, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη συνδρομή του εντός της 14ης μέρας από την ημέρα έναρξης της συνδρομής, βάση του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει (δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του πελάτη εντός 14 ημερών από την εκτέλεση της παραγγελίας).

Η ακύρωση της συνδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους

1. Αποστολή επιστολής στο αριθμό φαξ (0030) 210 6910243. Τηλέφωνο: 210 6910240.
2. Εγγράφως στα γραφεία της PRESSBOX , Δρυάδων 1, 141 22, Νέο Ηράκλειο
3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected] .

Στην περίπτωση αυτή, to  Betsellers θα επιστρέψει το ποσό της συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη εντός 20 ημερών.

Καμία επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται μετά τη 14η μέρα της συνδρομής. Μετά τη 14η μέρα δοκιμαστικής περιόδου, η συνδρομή μπορεί να τερματιστεί μόνο μετά την πάροδο των μηνών που αναγράφονται σε κάθε πακέτο συνδρομής (6μηνο, 12μηνο).

Το Betsellers  διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή μέλους χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, αν η συμπεριφορά του μέλους αυτού έλθει σε αντίθεση με τη φιλοσοφία, ή τις πολιτικές που εφαρμόζει το Betsellers.

Σε τέτοια περίπτωση το ποσό της συνδρομής του μέλους θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του εντός 20 ημερών.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γενικά.
Για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ενδέχεται η Εταιρεία να ζητήσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα τηρεί Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Σκοπός της επεξεργασίας θα είναι η εκτέλεση των παραγγελιών ή /και εντολών σας, αλλά και η προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας απευθείας σε Εσάς, με άμεση ή άλλη επικοινωνία. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να μην διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation 2016/679), της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτά της πρόσβασης και αντίρρησης, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ερχόμενοι σε επαφή με την Εταιρεία στη διεύθυνση PRESSBOX , Δρυάδων 1, 141 22, Νέο Ηράκλειο,Ελλάδα

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το  Betsellers  είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας, ένα όνομα χρήστη και ένα password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντων: Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμό σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας), αριθμό fax και επάγγελμα.

Δεδομένα παραστατικού

Στην περίπτωση που κόψετε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, ΑΦΜ, και διεύθυνση της έδρας της.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;
Η PRESSBOX τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Την εκπλήρωση προτεινόμενων υπηρεσιών για τις ανάγκες σας.
  2. Την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Κατ’ εξαίρεση η PRESSBOX μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα εφόσον απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Τα δικαιώματά σας: Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής

Το Betsellers παρέχει στους επισκέπτες που έχουν δώσει τα προσωπικά τους δεδομένα τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο [email protected]  και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβετε αντίστοιχο ενημερωτικό email.

Ασφάλεια των δεδομένων

Το Betsellers εφαρμόζει εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα έναντι απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινοποίησης ή καταστροφής. Το Betsellers περιορίζει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στα άτομα εκείνα που έχουν θεμιτό λόγο να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά ώστε να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.